WATERJET - VattenskärareVi har en vattenskärare, en så kallad waterjet maskin med vilken man kan skära i allt, metaller, porösa material, trä och titan med mera.

Fördelen med vattenskärning är bland annat:

Skärning och borrning sker med samma verktyg
Skonsamt mot materialet
Inga skadliga gaser eller ångor
Inga termiska eller kemiska skador
Inga droppande smälta metaller
1-1,5 mm bred skärande stråle/minimalt slöseri med material
Hög kvalitet på det skurna materialtes kanter
Alla material skärs med samma verktyg
Inga spänningar eller mikrospricksbildning i materialet/skonsamt mot legeringar
MiljövänligtMASKINPARK
Under årens lopp har man kontinuerligt anpassat maskinhallen efter marknadens efterfrågan på högre kvalitet och precision.
Helit satsar på ny teknik och man utvecklar ständigt
produktionen. Idag huserar företaget i en modernt utrustad maskinhall, bland annat finns här:

• Trådgnist [Mer info]

• Waterjet Vattenskärare [Mer info]